Dit keer in Raad & Daad twee vragen over het partnerpensioen. Dat is het pensioen dat uw partner levenslang van ons krijgt als u overlijdt. Onze medewerker klantcommunicatie Roger legt uit.

Houdt mijn ex-partner recht op het partner­pensioen als we uit elkaar gaan?

Roger: ‘Ja, uw partner houdt recht op het hele partnerpensioen dat is opgebouwd tot het moment dat u uit elkaar gaat.


Dat geldt als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, en ook als u ongehuwd samenwoonde en uw partner bij ons had aangemeld. U kunt wel samen afspreken dat uw partner afziet van het recht op partnerpensioen.

  • Bent u getrouwd, dan moet u dat uitdrukkelijk laten vastleggen in uw echtscheidingsconvenant.
  • Woonde u ongehuwd samen, dan kunt u het regelen via een afstands­verklaring die u kunt downloaden op onze website. Tot voor kort moest dat binnen twee jaar na de datum van uit elkaar gaan, maar die ‘deadline’ is nu vervallen. Natuurlijk is het wel belangrijk dat u het zo snel mogelijk aan ons laat weten.’

Tip van Myra


Samenwonen? Meld uw partner bij ons aan.

‘Ook als u niet getrouwd bent maar samenwoont, kan er voor uw partner een partnerpensioen geregeld worden bij Rail & OV. Het enige wat u moet doen: hem of haar even bij ons aanmelden. Kijk op de website voor de voorwaarden. Vergis u niet: een partnerpensioen is heel belangrijk. Als u nu overlijdt, is er meteen een levenslange uitkering voor uw partner. Mijn advies: echt even doen!’

Heeft arbeidsongeschiktheid gevolgen voor het partnerpensioen?

Heeft arbeidsongeschikt-heid gevolgen voor het partnerpensioen?

Roger: ‘Als u arbeidsongeschikt bent, bepalen wij uw (premievrije) pensioenopbouw op basis van de beschikking van het UWV.


Dat geldt zowel voor het ouderdoms- als voor het partnerpensioen. U blijft dus partnerpensioen opbouwen, maar het is wel lager dan voordat u arbeidsongeschikt was. Dat is belangrijk om te weten. In Mijn Rail & OV ziet u de hoogte van uw pensioen en het partnerpensioen.’