Mijn pensioenfonds financieel 

Hoe staat uw pensioenfonds er financieel voor? Dat ziet u aan de dekkingsgraad. Hoe hoger die is, des te beter staan we ervoor.

Eind oktober bedroeg onze actuele dekkingsgraad 119,9%. De actuele dekkingsgraad geeft de stand van zaken weer op één bepaald moment (we meten hem aan het eind van iedere maand).


Onze beleidsdekkingsgraad was eind oktober 114,9%. De beleidsdekkingsgraad geeft de gemiddelde stand van de actuele dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden weer. Omdat het een gemiddelde is, schommelt de beleidsdekkingsgraad minder dan de actuele dekkingsgraad.


Dit alles betekent dat Rail & OV er nu financieel iets beter voorstaat dan aan het begin aan van dit jaar. Op 1 januari 2021 bedroeg de beleidsdekkingsgraad nog 101,6%.

Eind oktober bedroeg onze actuele dekkingsgraad 119,9%. De actuele dekkingsgraad geeft de stand van zaken weer op één bepaald moment (we meten hem aan het eind van iedere maand).


Onze beleidsdekkingsgraad was eind oktober 114,9%. De beleids-dekkingsgraad geeft de gemiddelde stand van de actuele dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden weer. Omdat het een gemiddelde is, schommelt de beleidsdekkingsgraad minder dan de actuele dekkingsgraad.


Dit alles betekent dat Rail & OV er nu financieel iets beter voorstaat dan aan het begin aan van dit jaar. Op 1 januari 2021 bedroeg de beleidsdekkingsgraad nog 101,6%.

Indexatie

Bij Rail & OV proberen we uw pensioen ieder jaar mee te laten groeien met de prijsstijgingen in Nederland. Dat noemen we indexatie.

Maar heel belangrijk: we kunnen uw pensioen alleen verhogen als we er financieel goed genoeg voorstaan. Daar zijn wettelijke regels voor, waarbij de beleidsdekkingsgraad erg belangrijk is.


We mogen uw pensioen gedeeltelijk indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van minstens 110%. Dat betekent dat we dan een deel van de prijsstijgingen mogen compenseren. Volledige indexatie is mogelijk vanaf circa 124% (cijfer 2021).


Overigens kijkt het bestuur bij het indexatiebesluit ook naar andere zaken, zoals de economische verwachtingen.

Wanneer hoor ik over de indexatie van mijn pensioen?

Eind december ontvangt u van ons een brief waarin u leest of en zo ja met hoeveel uw pensioen op 1 januari 2022 wordt verhoogd. Het bestuur neemt daarover een besluit op basis van de  beleidsdekkingsgraad van eind oktober. Ook de economische vooruitzichten worden meegewogen.