Pieter Tax (links) en Vincent Klok 

Het Verantwoordingsorgaan

Waken over
uw pensioen

Waken
over uw pensioen

Nieuwe keuzemogelijkheid

Het verantwoordingsorgaan

Waken over
uw pensioen

Zij waken over uw pensioen: de mensen van het verantwoordingsorgaan (VO). Wat doen ze precies? En waarom is dat belangrijk? We vroegen het aan de VO-leden Pieter Tax en Vincent Klok.

Waarom is het verantwoordingsorgaan belangrijk?

Pieter Tax: ‘Het gaat bij het pensioenfonds om een enorme hoop geld. Daaruit moeten nu en later de pensioenen van al die duizenden mensen uit onze sector betaald worden. Het bestuur van het pensioenfonds moet ervoor zorgen dat dat allemaal goed gaat, en dat doen ze ook. Maar daar moet toezicht op worden gehouden, en daar spelen wij een belangrijke rol in. We kijken over de schouders van het bestuur mee en letten er vooral op dat de belangen van alle groepen, jong en oud, eerlijk worden afgewogen.’


Wat doen jullie in de praktijk?

Vincent Klok: ‘We geven ieder jaar achteraf een oordeel over het handelen van het bestuur. Dat oordeel wordt opgenomen in het jaarverslag van het pensioenfonds. Daarnaast hebben we wettelijk adviesrecht op een aantal onderwerpen. Dat is de formele kant van de zaak. In de praktijk worden we door het bestuur betrokken bij alle belangrijke zaken die er bij het pensioenfonds spelen. We zijn een soort van klankbord voor ze. Dat zijn hele eerlijke en open gesprekken, waarbij het bestuur ons nadrukkelijk uitnodigt kritisch te zijn en onze mening te laten horen.’

De belangen van jong
en oud eerlijk afwegen’

Pieter Tax is lid van het VO namens de werknemers. In het dagelijks leven werkt hij als contractmanager bij NS.

Heb je daar een voorbeeld van?

Vincent: ‘Neem het indexatiebesluit van dit jaar. Daar hoeft het bestuur ons formeel niet over te raadplegen. Ze hebben ons toch meegenomen in het proces richting dat besluit en ons laten zien wat hun afwegingen en dilemma’s waren. Het is goed dat ze daarin ook naar onze meningen luisteren. Uiteindelijk zijn de pensioenen op 1 januari met 13,53% verhoogd, maar dat was vooraf geen uitgemaakte zaak. Ook dat is een afweging van belangen tussen de verschillende groepen, en wij hebben kunnen zien dat daarbij goed is gelet op evenwichtigheid tussen alle betrokkenen.’


Welk onderwerp houdt jullie op dit moment het meest bezig?

Pieter: ‘Naast de vaste onderwerpen op ons programma? Nou, er is duidelijk één zaak die nu en de komende jaren onze aandacht vraagt: de komst van de nieuwe pensioenregeling. Daar zitten wij als VO bovenop. Dat is ook wettelijk vereist. Hierbij staat de vraag centraal: is de overgang naar de nieuwe regeling evenwichtig, voor alle groepen? De voorbereidingen op de nieuwe pensioenregeling zijn al aan de gang en wij worden daarin goed meegenomen vanuit het pensioenfonds. Het onderwerp is zo belangrijk en complex, dat wij bijgestaan worden door een onafhankelijke deskundige. We doen er alles aan om te controleren dat iedere stap in dit proces goed verloopt.’

‘We worden betrokken bij alle belangrijke zaken’

Vincent Klok zit in het VO namens de gepensioneerden. Hij werkte een loopbaan lang in het openbaar vervoer, onder meer in diverse staffuncties bij Connexxion.

Jullie zitten in het VO met vertegenwoordigers van de werknemers, werkgevers en gepensioneerden. Kunnen jullie in je adviezen dan toch met één stem spreken?

Pieter: ‘Jazeker. Het is niet zo dat iedereen alleen naar de belangen van zijn eigen groep kijkt. Ouderen kijken ook naar wat iets voor jongeren betekent en andersom. Juist omdat we een diverse achtergrond hebben, kunnen we tot een evenwichtig oordeel komen.’


Over diversiteit gesproken: hoe zit het daarmee in het VO? Heeft pensioen niet vooral de aandacht van ouderen?

Vincent: ‘Om eerlijk te zijn, zie je dat ook wel terug in ons VO. Ondanks Pieter zijn deelname zijn ook de vertegenwoordigers van de deelnemers gemiddeld wat ouder. Het is wel een wens van ons dat we nog diverser worden. Het zou goed zijn voor dit orgaan om een goede weerspiegeling van de achterban te zijn. Ons VO wordt periodiek ververst, grotendeels door verkiezingen. Dus ja, dit is wel een beetje een uitnodiging: overweeg eens of dit werk ook iets is voor jou.’

Meer weten over waar het VO op dit moment mee bezig is?

Lees dan de blog VO-actueel op railov.nl/verantwoordingsorgaan.


Informatie over deelname aan het VO vindt u op onze website railov.nl/kandidaatstelling-verkiezingen.