Deze keer in Raad & Daad een vraag die we vaak krijgen: ik ga mijn pensioen aanvragen en ben gescheiden – waar moet ik op letten?
Peter Klotz van de afdeling klantcommunicatie zet het voor u op een rij.

Deze keer in Raad & Daad een vraag die we vaak krijgen: ik ga mijn pensioen aanvragen en ben gescheiden – waar moet ik op letten? Peter Klotz van de afdeling klantcommunicatie zet het voor u op een rij.

Deze keer in Raad & Daad een vraag die we vaak krijgen: ik ga mijn pensioen aanvragen en ben gescheiden – waar moet ik op letten?
Peter Klotz van de afdeling klantcommunicatie zet het voor u op een rij.

Heeft mijn ex-partner recht op een deel van mijn pensioen?

‘Als u getrouwd was (of geregistreerde partners) heeft uw ex-partner wettelijk recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd. U kunt samen andere afspraken maken. Die moeten dan in een scheidingsconvenant worden vastgelegd en aan ons worden opgestuurd.

‘Heeft u op tijd de verdeling van uw pensioen bij ons aangevraagd?’

Rail & OV kan het deel van uw pensioen rechtstreeks aan uw ex-partner uitbetalen. Maar dat kan alleen als u op tijd het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ en het convenant aan ons heeft gestuurd. Dat moet binnen twee jaar na uw scheiding (vijf jaar als u het formulier samen ondertekent). Anders moet u het pensioenbedrag zelf naar uw ex-partner overmaken. U kunt bij ons wel de juiste bedragen opvragen.’

Tip van Simone


Ook elders pensioen?

Heeft u niet alleen bij Rail & OV pensioen opgebouwd maar ook elders? Dan krijgt u ook van die andere pensioeninstantie(s) een UPO. Een overzicht van al uw opgebouwde pensioenen vindt u ook in mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen gaat met uw DigiD.

En hoe zit het met het partnerpensioen?

‘Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat tot aan de datum van uw scheiding is opgebouwd. Dit heet dan het bijzonder partnerpensioen (u vindt het bedrag in Mijn Rail & OV). Dit geldt ook als u ongehuwd samenwoonde en uw partner bij ons heeft aangemeld. We regelen na uw overlijden de uitbetaling rechtstreeks met uw ex-partner. Is uw pensioen ingegaan en overlijdt uw ex-partner eerder dan u, dan vervalt het partnerpensioen aan het pensioenfonds. 


Uw partner kan ervoor kiezen af te zien van het bijzonder partnerpensioen. Dan komt het toe aan uw nieuwe partner of kunt u het inruilen voor extra ouderdomspensioen. Daarvoor moet hij of zij een afstandsverklaring naar ons opsturen. U vindt het formulier op onze website. Let op: dit kan alleen als u nog niet volledig met pensioen bent. Daarna is het niet meer mogelijk.’

Wie krijgt wat?

Nadat we van u bericht hebben gekregen dat u het pensioen wilt verdelen, ontvangt u een brief waarin u leest hoe het pensioen is verdeeld. 

In Mijn Rail & OV ziet u naast uw eigen pensioen ook de bedragen waar uw partner recht op heeft na de verdeling van het ouderdoms- en partnerpensioen.

Houdt mijn ex-partner recht op het partner­pensioen als we uit elkaar gaan?

Roger: ‘Ja, uw partner houdt recht op het hele partnerpensioen dat is opgebouwd tot het moment dat u uit elkaar gaat.


Dat geldt als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, en ook als u ongehuwd samenwoonde en uw partner bij ons had aangemeld. U kunt wel samen afspreken dat uw partner afziet van het recht op partnerpensioen.

  • Bent u getrouwd, dan moet u dat uitdrukkelijk laten vastleggen in uw echtscheidingsconvenant.
  • Woonde u ongehuwd samen, dan kunt u het regelen via een afstands­verklaring die u kunt downloaden op onze website. Tot voor kort moest dat binnen twee jaar na de datum van uit elkaar gaan, maar die ‘deadline’ is nu vervallen. Natuurlijk is het wel belangrijk dat u het zo snel mogelijk aan ons laat weten.’

Heeft mijn ex-partner recht op een deel van mijn pensioen?

‘Als u getrouwd was (of geregistreerde partners) heeft uw ex-partner wettelijk recht op de helft van het pensioen dat u tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd. U kunt samen andere afspraken maken. Die moeten dan in een scheidingsconvenant worden vastgelegd en aan ons worden opgestuurd.

Rail & OV kan het deel van uw pensioen rechtstreeks aan uw ex-partner uitbetalen. Maar dat kan alleen als u op tijd het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ en het convenant aan ons heeft gestuurd. Dat moet binnen twee jaar na uw scheiding (vijf jaar als u het formulier samen ondertekent). Anders moet u het pensioenbedrag zelf naar uw ex-partner overmaken. U kunt bij ons wel de juiste bedragen opvragen.’

En hoe zit het met het partnerpensioen?

‘Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat tot aan de datum van uw scheiding is opgebouwd. Dit heet dan het bijzonder partnerpensioen (u vindt het bedrag in Mijn Rail & OV). Dit geldt ook als u ongehuwd samenwoonde en uw partner bij ons heeft aangemeld. We regelen na uw overlijden de uitbetaling rechtstreeks met uw ex-partner. Is uw pensioen ingegaan en overlijdt uw ex-partner eerder dan u, dan vervalt het partnerpensioen aan het pensioenfonds.

Uw partner kan ervoor kiezen af te zien van het bijzonder partnerpensioen. Dan komt het toe aan uw nieuwe partner of kunt u het inruilen voor extra ouderdomspensioen. Daarvoor moet hij of zij een afstandsverklaring naar ons opsturen. U vindt het formulier op onze website. Let op: dit kan alleen als u nog niet volledig met pensioen bent. Daarna is het niet meer mogelijk.’

Wie krijgt wat?

Nadat we van u bericht hebben gekregen dat u het pensioen wilt verdelen, ontvangt u een brief waarin u leest hoe het pensioen is verdeeld. In Mijn Rail & OV ziet u naast uw eigen pensioen ook de bedragen waar uw partner recht op heeft na de verdeling van het ouderdoms- en partnerpensioen.

Houdt mijn ex-partner recht op het partner­pensioen als we uit elkaar gaan?

Roger: ‘Ja, uw partner houdt recht op het hele partnerpensioen dat is opgebouwd tot het moment dat u uit elkaar gaat.


Dat geldt als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, en ook als u ongehuwd samenwoonde en uw partner bij ons had aangemeld. U kunt wel samen afspreken dat uw partner afziet van het recht op partnerpensioen.

  • Bent u getrouwd, dan moet u dat uitdrukkelijk laten vastleggen in uw echtscheidingsconvenant.
  • Woonde u ongehuwd samen, dan kunt u het regelen via een afstands­verklaring die u kunt downloaden op onze website. Tot voor kort moest dat binnen twee jaar na de datum van uit elkaar gaan, maar die ‘deadline’ is nu vervallen. Natuurlijk is het wel belangrijk dat u het zo snel mogelijk aan ons laat weten.’

In deze rubriek krijgt u antwoord op veel gestelde vragen. Bart van de afdeling klantcommunicatie geeft deze keer antwoord.

Hoe zorg ik ervoor dat ik nooit meer belangrijke informatie over mijn pensioen mis?

‘Fijn dat u weet hoe belangrijk het is om op de hoogte te blijven van het nieuws rondom uw pensioen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de indexatie van uw pensioen? En wat gaan de veranderingen in het pensioenstelsel voor u betekenen? Wij houden u uiteraard graag op de hoogte. Wat u het beste kunt doen: meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief. En geef ook aan dat we u per e-mail mogen benaderen.

Dat kunt u doen in Mijn Rail & OV op railov.nl. Even inloggen met uw DigiD en het is zo gebeurd. Dan houden we u snel en gemakkelijk op de hoogte van alles wat u moet weten over uw pensioen. Onze belofte: we sturen u alleen berichten als er iets is wat u echt moet weten.’

Ik hoorde dat je straks 10% van je pensioen in één keer kunt krijgen. Hoe zit dat?

‘Dat wordt inderdaad een nieuwe keuzemogelijkheid voor uw pensioen. U kunt er bij pensionering voor kiezen maximaal 10 procent van uw pensioen in één keer uitgekeerd te krijgen. Dat geld mag u gebruiken waarvoor u wilt.


Eerder hebben we u laten weten dat deze nieuwe wettelijke keuzemogelijkheid op 1 januari 2023 zou ingaan. Maar dat is nu door de wetgever uitgesteld. Op het moment dat dit blad ter perse gaat, is de nieuwe ingangsdatum nog niet bekend. Zodra die bekend is, kunt u erover lezen op onze website.’

10% ineens: De belangrijkste regels:


  • U mag op uw pensioendatum maximaal 10% van de totale waarde van uw ouderdomspensioen in één keer uit laten betalen. Een kleiner bedrag mag ook.
  • Voorwaarde: uw ouderdomspensioen moet daarna wel hoger blijven dan € 520,45 (bedrag 2022) bruto per jaar.
  • Als u van deze keuze gebruikmaakt, kunt u niet ook nog eens kiezen voor eerst meer en later minder pensioen. Dat is nu al een van de keuzes in de pensioenregeling. U kunt ook niet kiezen voor AOW-vervanging (u haalt dan een deel van uw pensioen naar voren tot u AOW krijgt).

Houdt mijn ex-partner recht op het partner­pensioen als we uit elkaar gaan?

Roger: ‘Ja, uw partner houdt recht op het hele partnerpensioen dat is opgebouwd tot het moment dat u uit elkaar gaat.


Dat geldt als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, en ook als u ongehuwd samenwoonde en uw partner bij ons had aangemeld. U kunt wel samen afspreken dat uw partner afziet van het recht op partnerpensioen.

  • Bent u getrouwd, dan moet u dat uitdrukkelijk laten vastleggen in uw echtscheidingsconvenant.
  • Woonde u ongehuwd samen, dan kunt u het regelen via een afstands­verklaring die u kunt downloaden op onze website. Tot voor kort moest dat binnen twee jaar na de datum van uit elkaar gaan, maar die ‘deadline’ is nu vervallen. Natuurlijk is het wel belangrijk dat u het zo snel mogelijk aan ons laat weten.’