‘Mag ik het verantwoordings-

orgaan even

voorstellen?’

Bij Rail & OV telt uw mening mee!

Een nieuw pensioenfonds, een nieuw verantwoordingsorgaan (VO). Vorig jaar heeft u uw stem kunnen uitbrengen in de verkiezing van het nieuwe orgaan. Maar wat doet het VO nu eigenlijk? We vroegen het aan VO-lid Willemien Rocha.

Opkomen voor jouw pensioenbelangen

‘In januari zijn wij als nieuw verantwoordings­orgaan aan de slag gegaan. Wij kijken mee over de schouders van het bestuur naar alles wat er gebeurt bij het pensioenfonds. Denk aan de manier waarop je pensioengeld wordt belegd. Of aan het jaarlijkse besluit over de indexatie. Of aan de communicatie van het pensioenfonds.


We geven gevraagd en ongevraagd advies. En we beoordelen achteraf of het bestuur het allemaal naar behoren gedaan heeft. Daarbij letten we er speciaal op dat de belangen van iedereen bij het pensioenfonds evenwichtig worden afgewogen. Een eerlijk pensioen voor jong en oud dus.

Pensioen is ontzettend belangrijk voor mensen. Vooral jongeren staan daar niet zo vaak bij stil. Maar ook zij zetten samen met hun werkgever al een hele hoop geld opzij voor later. En daar moet goed voor gezorgd worden. Daar zien wij als VO op toe.

Ik zit in het nieuwe VO namens de werkgever. Maar wij hebben allemaal, ongeacht onze achtergrond, de plicht de belangen van alle groepen te dienen. Ik zit er dus niet om voor de werkgevers de beste resultaten te bereiken, maar voor iedereen. En dat geldt ook voor mijn collega’s die namens de werknemers of gepensioneerden in het VO zitten.


Ik denk dat het goed is dat er ook relatief jonge mensen als ik in het VO zitten. Onze belangen lopen niet altijd gelijk op met die van ouderen. Denk bijvoorbeeld aan de beleggingen. Jongeren hebben meer belang bij een wat hoger risico, omdat ze dan op de lange termijn een beter resultaat mogen verwachten. Ouderen hebben meer aan zekerheid nu, want zij hebben niet meer zo’n lange beleggingshorizon. Dat soort belangen moeten goed afgewogen worden.

Wat ik heel belangrijk vind: we moeten jongeren motiveren om af en toe naar hun pensioen te kijken. Je bouwt bij Pensioenfonds Rail & OV een goed pensioen op. En er is ook een stuk zekerheid geregeld voor je gezin. Maar of het voor jou echt genoeg is, dat hangt ook af van je persoonlijke omstandigheden. Ik zou zeggen: verdiep je er eens in.’


Wil je weten wie er in het VO zitten?

‘Wil je meer weten over hoe we in het VO opkomen voor je pensioen? Of wil je mijn collega’s in het VO leren kennen? Lees dan verder op de website railov.nl. Daar stellen wij ons graag aan je voor.’

Willemien Rocha (35) werkt bij NS als project­manager spoorwegveiligheid. Daarnaast is ze nauw betrokken bij het pensioenfonds. Ze zit namens de werkgevers in het verantwoordings­orgaan (VO). Als secretaris maakt ze onderdeel uit van het dagelijks bestuur van het VO.