Hoe staat uw pensioenfonds er financieel voor? Dat ziet u aan de dekkingsgraad. Hoe hoger die is, des te beter staan we ervoor.

De actuele dekkingsgraad geeft de stand van zaken weer op één bepaald moment. We bepalen de actuele dekkingsgraad aan het eind van iedere maand. Eind april bedroeg die 118,0%. Dat betekent dat we voor iedere euro pensioenverplichtingen € 1,18 in kas hadden.


De beleidsdekkingsgraad geeft de gemid­delde stand weer van actuele dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Omdat het een gemiddelde is, schommelt de beleidsdekkingsgraad minder dan de
actuele dekkingsgraad. De beleids­dekkings­graad gebruiken we als basis voor een aantal belangrijke besluiten. Bijvoorbeeld het jaarlijkse besluit of we uw pensioen in januari kunnen verhogen om de prijsstijgingen in Nederland te compenseren (indexatie). We mogen uw pensioen pas gedeeltelijk indexeren als de beleidsdekkingsgraad ten minste 110% is.

Contact

Colofon

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer

Arthur van Schendelstraat 850

3511 ML Utrecht


Telefoon (030) 23 29 325 van 9 tot 17 u.

E-mail pensioen@railov.nl

Website railov.nl


Postadres

Afdeling Klantcommunicatie

Postbus 2030, 3500 GA Utrecht

Uitgave afdeling Klantcommunicatie
Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer

Ontwerp Studio RROOK

Tekst A-vier – Roland Asberg

Dit digitale magazine is gemaakt in H5MAG


Meer informatie

Mijn Pensioen wordt door ons met de grootste zorg samengesteld. Aan de inhoud van Mijn Pensioen kunt u geen rechten ontlenen. Onze statuten en reglementen zijn altijd leidend. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag verder.

*Peildatum eind april 2021

Mijn pensioenfonds financieel