HET NIEUWE pensioen

LEEFTIJD 40-55

Nieuwe regels voor pensioen; wat vindt en weet u daarvan?

We werken hard aan de invoering van de nieuwe regels voor pensioen. De verwachte invoeringsdatum bij Rail & OV is 1 januari 2026. Vanaf dat moment krijgt u een nieuwe pensioenregeling.

Reden voor ons om te onderzoeken of u er op vertrouwt dat uw pensioen bij Rail & OV in goede handen is. We onderzoeken dat niet één keer, maar regelmatig. De uitkomst van ons eerste onderzoek is inmiddels bekend. Uit deze ‘nul-meting‘ blijkt dat u al het nodige van de nieuwe regels voor pensioen weet. U hebt nog wel vragen en enige zorgen over hoe uw pensioen er straks uit gaat zien. U wilt daar graag meer informatie over ontvangen.

Onderzoek naar vertrouwen en kennis nieuwe pensioen

We onderzoeken zowel het vertrouwen ín als de kennis óver de nieuwe regels voor pensioen. We willen weten hoe dat vertrouwen en die kennis zich de komende twee jaar bij onze deelnemers ontwikkelen. Dat helpt ons om in duidelijke taal u zo goed mogelijk uit te leggen waarom uw pensioen verandert en hoe dat er straks uit gaat zien.

Onderzoeksresultaten: vertrouwen in Rail & OV groot, maar zorg over nieuwe regels

Over het algemeen bent u gerust over hoe Rail & OV uw pensioen regelt. Het onderzoek wijst ook uit dat u kritisch op ons bent. U volgt de media en weet wat er over de nieuwe regels voor pensioen wordt gezegd en geschreven. Onder andere dat pensioenen gaan meebewegen met de rente en beleggingsrendementen. En dat u een eigen pensioenvermogen gaat krijgen. 


U heeft behoefte aan meer informatie en uitleg van uw pensioenfonds. Over wat de nieuwe regels pensioen voor u persoonlijk gaan betekenen. En over wat uw pensioenfonds van het nieuwe pensioenstelsel vindt. 

Steeds meer informatie over uw nieuwe pensioen

De uitkomsten van het onderzoek zijn voor ons reden om u de komende twee jaar regelmatig te informeren over uw nieuwe pensioen. Dat doen we onder andere met dit magazine. Maar ook met digitale nieuwsbrieven, persoonlijke brieven, via onze website, online bijeenkomsten, uitlegfilmpjes en webinars. 

Doet u mee aan het onderzoek?

De kans is groot we ook u een keer vragen mee te doen aan ons onderzoek. We vragen u dat per e-mail. Het is fijn als u meedoet. Hoe meer mensen meedoen, des te beter we op uw wensen kunnen inspelen.

Goed om te weten

Verandert u van baan en krijgt u een nieuwe pensioenuitvoerder?

Hou er dan rekening mee dat er ook nieuwe regels zijn voor het meenemen van pensioen. Meenemen van uw pensioen van het ene naar het andere pensioenfonds kan alleen als beide pensioenfondsen volgens dezelfde regels voor pensioen werken. 


Laat u vooraf goed informeren.

Hebben wij uw e-mailadres al?

Dan ontvangt u regelmatig berichten van ons over uw nieuwe pensioen. Mis geen informatie! Ga naar Mijn Rail & OV om uw e-mailadres aan ons door te geven als wij uw adres nog niet hebben. U blijft dan automatisch op de hoogte van uw nieuwe pensioen.