HET NIEUWE pensioen

LEEFTIJD 40-

Keuze voor een
solidaire pensioenregeling

De werkgevers- en werknemers­vertegenwoordigers bepalen hoe de nieuwe pensioenregeling er uit gaat zien. 

Zij hebben in oktober 2023 gekozen voor een solidaire pensioen­regeling. Daarover is ook de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel (BGV) gehoord. Ook de BGV is het eens met de keuze voor de solidaire pensioenregeling. 


Rail & OV werkt daarom op dit moment aan de invoering van de solidaire pensioenregeling. Met deze pensioenregeling behouden we de sterke elementen van uw huidige pensioenregeling: we blijven samen beleggen en samen risico’s delen. En tegenvallers vangen we samen op met een buffer. Schommelingen spreiden we over meerdere jaren. Pensioenuitkeringen kunnen daardoor niet plotseling sterk stijgen of dalen.

Er is altijd pensioen, ook als u 100 wordt

We vertellen u er alles over op onze site

Uw huidige pensioen verhuist naar uw nieuwe pensioenregeling

We willen een zorgvuldige en verantwoorde overgang naar de nieuwe regels voor pensioen. Daar komt heel wat bij kijken. Onze beoogde overgangsdatum is 1 januari 2026. 

Op het moment dat we overgaan, krijgt u één regeling en niet twee regelingen naast elkaar. 


Meeverhuizen van uw huidige pensioen heeft als voordeel dat we risico’s beter samen kunnen delen. Door alle persoonlijke pensioenvermogens samen te beleggen, kunnen we bovendien beter beleggen. Dat vergroot de kans op een goed pensioen. En we hoeven straks minder buffers aan te houden. Daardoor komt er meer geld vrij voor uw pensioen zelf.

U krijgt straks 1 pensioen
​​​​​​​
Bekijk de video hoe we uw pensioen gaan verhuizen