Samen met rail & OV

Roel Stapel - Beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden bij Arriva en nauw betrokken bij de pensioenen

‘Eén dag in de week werken voor je pensioen’

‘Zoals in de hele sector is ook bij ons de gemiddelde leeftijd van medewerkers vrij hoog. Hierdoor krijgen we de komende jaren te maken met een flinke uitstroom richting pensioen. Dat in combinatie met de verschillende ouderenregelingen zorgt ervoor dat pensioen steeds meer begint te leven.'

Lourens Banus, hr-adviseur Arriva

‘Mensen zijn vaak stomverbaasd over wat er mogelijk is met je pensioen’

‘Hoe zit het bijvoorbeeld met de RVU en hoe kan ik dat combineren met een stukje pensioen naar voren halen? Welke keuzes kan ik allemaal maken rondom mijn pensioen? Ik heb nog pensioen elders opgebouwd wat kan ik hiermee? Wij proberen onze medewerkers daarin te begeleiden, maar dat kost natuurlijk veel tijd. Daarom zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking met Rail & OV. Onze mensen kunnen daar prima terecht voor persoonlijke pensioengesprekken, bijvoorbeeld in het Pensioencafé van Rail & OV. Verder hebben we het pensioenfonds gevraagd om op regelmatige basis regionale voorlichtingsbijeenkomsten bij ons te verzorgen. Nou, dat doen ze graag.’

Eén dag in de week voor je pensioen

‘Ook bij het werven van nieuwe medewerkers speelt pensioen een belangrijke rol. Pensioen is één van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden, waar je later heel veel plezier van hebt als het goed is geregeld. En bij ons ís het goed geregeld. Je komt in een uitstekende pensioenregeling terecht waarvan de werkgever tweederde van de premie betaalt. En we hebben een financieel sterk pensioenfonds. Dat is een plus die we moeten gebruiken. Ook jongeren moeten zich gaan realiseren hoe belangrijk hun pensioen is. Bijna niemand weet dat je minstens één dag in de week werkt voor je pensioen. Dus dat kan maar beter goed geregeld zijn.’

'Ook jongeren moeten
zich realiseren hoe
belangrijk hun pensioen is'

Nieuwe pensioenregeling

‘We weten al jaren dat er iets moet veranderen aan ons pensioenstelsel. Dat is nodig om ook in de toekomst een goed pensioen te kunnen blijven bieden. Wij krijgen daarom een nieuwe pensioenregeling. Ik krijg geen enkel signaal dat mensen zich daar zorgen over maken, en dat is ook helemaal niet nodig. Ja, er gaan dingen veranderen, maar veel van het goede van de huidige pensioenen blijven we houden. De nieuwe regeling sluit meer aan bij deze tijd, waarin mensen vaker van baan wisselen of soms een tijd als zelfstandige werken. En het gedoe rondom de jaarlijkse indexatie verdwijnt. Nu heb je jaren waarin het pensioenfonds veel verdient op de beleggingen maar toch geen indexatie kan toekennen. Dat heeft dan vaak te maken met de rente, maar leg dat maar eens uit. In de nieuwe regeling gaat je pensioen in goede jaren automatisch omhoog, en in mindere jaren niet. En de pensioenen van ouderen worden zo stabiel mogelijk gehouden. Ik heb er vertrouwen in dat we een prima pensioenregeling houden en dat Rail & OV zorgt voor een zorgvuldige overgang en blijft zorgen voor een stevige financiële basis.’