HET NIEUWE pensioen

LEEFTIJD 40-

Waarom zijn er nieuwe regels voor pensioen nodig?

Nederland heeft een goed pensioenstelsel. Dat pensioenstelsel is al 75 jaar oud en sloot goed aan op de samenleving van toen. Het is belangrijk om de regels voor pensioen actueel te houden. Want de samenleving verandert voortdurend. Dus is er op 1 juli 2023 een nieuwe wet in werking getreden: de Wet toekomst pensioenen. Waarom?

Pensioen moet beter aansluiten bij de loopbaan van huidige werknemers.De tijd dat mensen 40 jaar bij dezelfde werkgever in dienst waren, is voorbij. Mensen wisselen vaker van baan. Daardoor willen ze dat hun pensioen persoonlijker wordt. Dat kan in de vorm van een eigen pensioenvermogen.


Pensioen moet sneller kunnen stijgen als het goed gaat met de economie en de beleggingsrendementen stijgen. De afgelopen 15 jaar stegen de beleggingen wel, maar de pensioenen niet. Dat moet anders.


Door de huidige regels voor pensioen moeten alle pensioenfondsen grote buffers aanhouden. Dat gaat ten koste van uw pensioen. Ook dat verandert door de nieuwe regels voor pensioen; we hoeven minder buffers aan te houden.


Ten slotte worden we gemiddeld steeds ouder. Dus gemiddeld ontvangen we steeds langer pensioen. Om dat mogelijk te maken, zijn de regels voor pensioen veranderd.

Wat betekenen de nieuwe regels voor u? 
We vertellen u er alles over op onze site