HET NIEUWE pensioen

LEEFTIJD 40-55

Waar staan we op dit moment met de invoering van de nieuwe regels voor pensioen?

In oktober 2023 hebben onze werkgevers- en werknemersvertegen-woordigers gekozen voor een nieuwe pensioenregeling. De solidaire pensioenregeling. 

Op dit moment werkt Rail & OV aan de invoering van die nieuwe pensioenregeling. Daar komt veel bij kijken. Onze IT-systemen moeten we aanpassen en alle huidige pensioenen moeten omgezet worden naar de nieuwe regeling. Ook moet juridisch alles kloppen, zodat we u volgend jaar precies kunnen uitleggen hoeveel pensioen u vanaf 1 januari 2026 gaat krijgen/opbouwt. Dat leggen we allemaal vast in een implementatie- en communicatieplan. De AFM en DNB moeten deze plannen beoordelen. Dat doen zij begin 2025. In de loop van 2025 kunnen we steeds concreter worden over hoeveel pensioen u straks gaat krijgen. Intussen houden wij u regelmatig op de hoogte met voor u relevante informatie.

U vertrouwt er op dat wij de overgang zorgvuldig aanpakken. Daarom nemen we u stap voor stap mee in de veranderingen.

Edwin Kruger, manager klantcommunicatie Rail & OV

Edwin Kruger, 
​​​​​​​
manager klantcommunicatie Rail & OV