HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Walter Mutsaers (links) en Gerard Groten

Stemmen!

Wie kiest u voor het verantwoordingsorgaan?

In oktober zijn er weer verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan (VO). Wie wilt u dat er voor u waakt over uw pensioenbelangen? Breng uw stem uit tussen 7 en 27 oktober! 

Het verantwoordingsorgaan is belangrijk

In het VO zitten zes vertegenwoordigers van de deelnemers, zes van de gepensioneerden en vijf van de werkgevers. Zij kijken over de schouders van het bestuur mee naar alle belangrijke zaken die spelen bij het pensioenfonds. Ze geven advies en kijken of het bestuur goed handelt. Houdt het bestuur op een evenwichtige manier rekening met de belangen van alle betrokkenen? Dat gaat dus echt ergens over!


Verkiezingen

Wie kiest u als uw vertegenwoordiger in het verantwoordingsorgaan? Elk nieuw VO-lid wordt gekozen door de groep die hij of zij vertegenwoordigt. De deelnemers die nu pensioen opbouwen kiezen dus hun eigen vertegenwoordigers, en dat geldt ook voor de gepensioneerden. Eind september ontvangt u uw stempas met de kandidatenlijst.

Wilt u meer weten over de verkiezingen?

Kijk dan op railov.nl. Vanaf eind augustus vindt u daar ook
de kandidatenlijst.

Wilt u meer weten over de verkiezingen?

Kijk dan op railov.nl. Vanaf eind augustus vindt u daar ook de kandidatenlijst.

De mening van het VO kunt u ieder jaar lezen in het jaarverslag. Volg voor actuele zaken ook de blog van het VO op onze website.

‘Het verantwoordingsorgaan is belangrijk als toezichthouder op het beleid van het fonds. Laat daarom jouw stem horen bij de verkiezingen’

Gerard Groten, onafhankelijk voorzitter Rail & OV