Op weg naar de nieuwe pensioenregeling

Op weg naar de nieuwe pensioen-regeling

De sociale partners in onze sector hebben een akkoord bereikt over uw nieuwe pensioenregeling. We streven naar invoering van de regeling op 1 januari 2025. Maar daarvoor is nog veel werk te verzetten. We spraken erover met twee bestuursleden van Pensioenfonds Rail & OV, Paula Verhoef en Ronald Klein Wassink.

Persoon

Korte bio

‘Quote in bold en regular’

Is met het akkoord van de sociale partners de pensioenregeling definitief vastgesteld?
Paula Verhoef: ‘Nee, al is het akkoord natuurlijk wel een heel belangrijke stap. Maar voordat de pensioenregeling definitief is, moet hij nog worden getoetst. Allereerst gebeurt dat door het bestuur van Rail & OV. Wij toetsen of de regeling evenwichtig is, dus of hij recht doet aan de belangen van alle deelnemers en gepensioneerden. En we toetsen of de regeling voor ons als pensioenfonds goed
uitvoerbaar is. Ook wordt de nieuwe regeling voorgelegd aan ons verantwoordingsorgaan, en kijkt De Nederlandsche Bank mee bij het invaren. Pas daarna kan de pensioenregeling definitief worden vastgesteld.’


Jullie streven naar invoering van de pensioenregeling op 1 januari 2025. Waarom eigenlijk? Wettelijk hebben pensioenfondsen de tijd tot 2028

Ronald Klein Wassink: ‘Die streefdatum hebben we afgesproken met de sociale partners. Dat heeft verschillende redenen. Ten eerste willen we iedereen snel duidelijkheid bieden over hun pensioen. Dat vinden we belangrijk. Ten tweede staan we nu vooraan in de rij bij externe leveranciers die wij nodig hebben, zoals it-specialisten. En misschien wel het belangrijkste: door de vroege ingangsdatum hebben we, mocht het nodig zijn, de kans om uit te stellen. Daarmee bouwen we extra zekerheid in.’

Video onderschrift

Dit jaar hebben jullie een onderzoek gehouden naar de risicobereidheid van de
deelnemers en gepensioneerden. Heeft dat
hiermee te maken?

Ronald: ‘Zeker. We wilden weten hoeveel beleggingsrisico onze deelnemers en
gepensioneerden acceptabel vinden. We zijn erg blij dat veel mensen aan het onderzoek hebben meegedaan. Daarvoor wil ik ze hartelijk bedanken. De uitkomsten nemen we mee bij de vaststelling van het nieuwe beleggingsbeleid.’


Wanneer weten deelnemers en gepensioneerden precies waar ze aan toe zijn?

Paula: ‘Pas als we over zijn gegaan naar de nieuwe pensioenregeling wordt duidelijk wat het precies voor deelnemers en gepensioneerden betekent. We streven ernaar om per 1 januari 2025 over te gaan. In de tweede helft van 2024 hebben we een go/no-go moment gepland. We moeten er dan zeker van zijn dat we als pensioenfonds de nieuwe regeling vlekkeloos kunnen uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onze administratieve systemen. En we toetsen dan of we er financieel goed genoeg voorstaan – dus dat onze dekkingsgraad hoog genoeg is – om ervoor te zorgen dat iedereen in de nieuwe pensioenregeling minstens evenveel krijgt als hij/zij in de huidige pensioenregeling al heeft. Wat je hebt, dat houd je. Lukt dat niet, dan stellen we de overgang naar de nieuwe regeling uit. Lukt het wel, dan gaan we over.