Akkoord 
over nieuwe pensioenregeling Rail & OV

Uw nieuwe pensioenregeling is weer een stap dichterbij gekomen. De sociale partners bij het spoor en het openbaar vervoer hebben in oktober een akkoord gesloten over de nieuwe pensioenregeling bij Rail & OV. Wij vroegen twee leden van de Pensioentafel van Rail & OV en de voorzitter van de Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel om een reactie.

‘Het is ontzettend goed en belangrijk dat we samen met werknemers, werkgevers en met inbreng van de gepensioneerden de blauwdruk voor onze nieuwe pensioenregeling hebben afgesproken. Zo komt er snel duidelijkheid voor onze mensen over hun pensioen. We hebben er met zijn allen veel werk en denkkracht in gestoken. Ons uitgangspunt was om zoveel mogelijk te behouden van wat goed was. Dus veel blijft hetzelfde. En wat verandert, dat moet ervoor zorgen dat de pensioenregeling beter past bij de huidige tijd en nieuwe wetgeving. Zo krijgt iedereen straks een eigen pensioenvermogen, waarin je pensioengeld zo goed mogelijk wordt belegd – passend bij je leeftijd. Ben je ouder, dan wordt je pensioen zo stabiel mogelijk gehouden. Dat doen we onder andere met een solidariteitsreserve voor slechte tijden.

'We houden een 
goede pensioen­regeling
voor jong en oud'

Of ik blij ben met de uitkomst? Zeker. Ik denk dat we binnen de nieuwe wettelijke spelregels een pensioenregeling hebben afgesproken die op evenwichtige wijze recht doet aan de belangen van alle betrokkenen, jong en oud.’

‘Als gepensioneerden hebben wij geen vaste plek in het overleg over de pensioenen. Dat is aan de sociale partners. Maar de nieuwe pensioenregeling heeft ook gevolgen voor gepensioneerden. Want ook ons pensioen valt straks onder de nieuwe regeling. Daarom is het goed dat in de wet staat dat gepensioneerden hoorrecht hebben bij de totstandkoming van de nieuwe regeling. Wij als Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel (BGV) mogen hiervan gebruik maken. Op zich hoeven de sociale partners niets met onze inbreng te doen, maar in de praktijk heb ik dat gelukkig heel anders ervaren. We hebben meerdere sessies met de sociale partners gehad en we hebben gemerkt dat onze inbreng heel serieus is genomen. Terecht natuurlijk, want ruim een derde van alle deelnemers van Rail & OV bestaat uit gepensioneerden. Veel van onze wensen en opmerkingen zagen we terug in het akkoord over de nieuwe pensioenregeling.

'Er is goed gekeken naar de belangen van gepensioneerden'

Zo zijn we blij met de keuze voor een solidariteitsreserve, die de pensioenen van gepensioneerden in slechte tijden een steuntje in de rug geeft. We zijn er ook blij mee dat er bij de overgang, als de dekkingsgraad hoog genoeg is, gekeken wordt naar de mogelijkheid van het inhalen van in het verleden gemiste indexaties. Alhoewel dit wettelijk maar kan tot 2016. 


Al met al denken we dat er een pensioenregeling ligt die op een goede en evenwichtige manier rekening houdt met de belangen van jong en oud. En ik denk dat gepensioneerden met een gerust hart de komst van de nieuwe regeling
tegemoet kunnen zien.’

‘In juli een nieuwe pensioenwet en in oktober al een akkoord over onze nieuwe pensioenregeling. Dat is snel, kun je denken. Zeker, maar dat komt niet doordat we overhaast te werk zijn gegaan. We zijn al dik twee jaar geleden samen met werknemers en werkgevers en het pensioenfonds begonnen aan dit proces. Eerst met kennissessies over wat er al bekend was over de nieuwe regels, en vanaf maart 2022 echt inhoudelijk over onze nieuwe pensioenregeling. Daardoor hebben we anderhalf jaar de tijd gehad om op een onwijs zorgvuldige manier tot afspraken over de nieuwe pensioenregeling te komen. We lopen daarmee voor op veel andere pensioenfondsen. Dat heeft als grootste voordeel dat we meer tijd hebben om het juiste moment van overgang naar de nieuwe regeling te kiezen. We mikken op 1 januari 2025, maar als dan de dekkingsgraad niet hoog genoeg zou zijn, kunnen we uitstellen. We willen dat iedereen in de nieuwe pensioenregeling minstens evenveel krijgt als hij/zij in de huidige pensioenregeling heeft. Niemand mag erop achteruitgaan. Dat is het uitgangspunt. En wat dat betreft ziet het er nu goed uit en kunnen we misschien nog iets extra’s geven, maar dat weten we natuurlijk pas zeker over een jaar. Als werknemersvertegenwoordigers aan de pensioentafel zijn we in ieder geval blij met dit akkoord. We hebben het aan onze leden voorgelegd en zij hebben groen licht gegeven.

'Dat we nu al zover zijn, heeft straks grote voordelen'

Wat ik echt mooi vond om te zien: er is nooit een belangenstrijd geweest tussen werkgevers en werknemers bij de keuzes die we hebben gemaakt, al moest er soms en vooral in het begin van het overleg wel best stevig gedebatteerd worden.'

Hoe nu verder?

Het akkoord over de nieuwe pensioenregeling bij Rail & OV is een belangrijke stap, maar zeker niet de laatste. Er moet nog veel gebeuren voordat de nieuwe regeling ingevoerd wordt. Verderop in dit magazine vertellen bestuursleden Paula Verhoef en Ronald Klein Wassink wat de stand van zaken is.