Een nieuwe pensioenregeling:
waar staan we nu?

Rail & OV werkt aan een nieuwe pensioenregeling. Dat is een uitvloeisel van het pensioenakkoord, dat erop gericht is het Nederlandse pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. We legden onze bestuursleden Pascal van Gool en Huub van den Dungen een aantal vragen voor.

We hebben toch een goede pensioenregeling. Waarom moet het dan veranderen?

Huub van den Dungen: ‘Pensioenfondsen in Nederland hebben ruim tien jaar de pensioenen niet of nauwelijks kunnen laten meegroeien met de prijsstijgingen. En dat terwijl er veel geld is verdiend met beleggen. Van die tegenstelling willen we af. Een belangrijk nadeel van de huidige pensioenregeling is dat pensioenfondsen verplicht zijn om hoge financiële buffers aan te houden. Het aanhouden van hoge buffers betekent dat we het geld niet als pensioen kunnen uitkeren. Dat wordt anders in de nieuwe regeling.’


Wat verandert er nog meer in de nieuwe pensioenregeling?

Pascal van Gool: ‘Laat ik eerst vertellen dat veel van het goede uit de huidige pensioenregeling blijft behouden. Je blijft via je werkgever pensioen opbouwen bij je eigen collectieve pensioenfonds, waardoor de kosten laag blijven en risico’s worden gedeeld. Wat echt anders wordt: je gaat een kapitaal opbouwen in een persoonlijke pensioenpot. Die pot groeit aan door de premie die jij en je werkgever maandelijks storten en door de beleggingsopbrengsten. Je gaat dat straks ook echt zien. Gevolg van deze manier van kapitaal opbouwen is wel dat je pensioen meer dan nu meebeweegt met de economie. In goede jaren gaat het sneller omhoog, in slechte jaren sneller omlaag. Dat is de kern van de nieuwe regeling.’


Over de beleggingen, jullie gaan deelnemers en gepensioneerden vragen hoe zij daarover denken.

Huub: ‘Ja, dat klopt, na vaststelling van de wetgeving gaan we onderzoeken hoeveel risico onze deelnemers en gepensioneerden bereid zijn te lopen bij het beleggen van het pensioengeld. Ook vragen we ze hoe ze denken over maatschappelijk verantwoord beleggen. Waarschijnlijk wordt dit onderzoek uitgevoerd in 2023. De uitkomsten nemen we mee in ons beleggingsbeleid, waarbij we specifiek per leeftijdsgroep gaan beleggen. Ik zou zeggen: doe mee en grijp de kans om invloed uit te oefenen. Let dus op onze berichten hierover.’


Hoe blijven deelnemers en gepensioneerden op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de nieuwe pensioenregeling?

Pascal: ‘We blijven deelnemers informeren over de nieuwe regeling en we vertellen steeds wat we weten. Op dit moment kunnen we alleen nog globaal vertellen wat de veranderingen zullen zijn. In een later stadium laten we deelnemers ook individueel zien wat het voor hun pensioen betekent. Als je meer wilt weten, kijk dan ook eens op onze website. Daar vind je het meest actuele nieuws rondom de nieuwe pensioenregeling. Wij houden je op de hoogte!’


Klik hier voor meer uitleg over het solidaire contract en over het invaren van het al opgebouwde pensioen in de nieuwe regeling.

volgende ARTIKEL

Mijn leven