Indexatiecijfer 2023 bekend

Dit interview vond plaats in oktober toen er nog geen indexatiecijfer bekend was. Rail & OV verhoogt uw pensioen met 13,53% per 1 januari 2023. Lees hier alles over op onze website.

Vooruitblik op het indexatiebesluit

Vooruitblik op het indexatie-besluit

In Nederland zijn de prijzen de afgelopen periode sterk gestegen. We hebben te maken met een hoge inflatie. Wat betekent dit voor de pensioenen van Rail & OV? We spraken hierover met bestuursvoorzitter Gerard Groten en Walter Mutsaers, voorzitter van het uitvoerend bestuur.

We leven in bijzondere tijden. De prijzen zijn sterk gestegen. Deelnemers en gepensioneerden merken dat in hun portemonnee.

Walter Mutsaers: ‘Nou, dat is zeker zo, deelnemers en gepensioneerden merken dat meer dan ooit in hun portemonnee. De omstandigheden zijn uitzonderlijk. Als we het vergelijken met een jaar geleden, dan is het leven veel duurder geworden. Ik heb dit zo niet eerder meegemaakt. We weten als bestuur heel goed dat onze deelnemers en gepensioneerden hier veel last van hebben. De energierekening is fors omhoog gegaan en ook bij je dagelijkse boodschappen merk je hoe duur alles is. De regering heeft een aantal maatregelen getroffen om de koopkracht te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de verhoging van de AOW en het prijsplafond voor energie. Als er geen dramatische veranderingen optreden dan kunnen we de pensioenen verhogen. En daar zijn we erg blij mee.’


Hoe hoog wordt de indexatie dan?
Gerard Groten: ‘Het exacte getal kunnen wij op dit moment nog niet zeggen. Daarover nemen we in november een besluit. Maar het goede nieuws is wel dat we er financieel een stuk beter voorstaan dan een jaar geleden. Eind september was onze beleidsdekkingsgraad ruim 130%. Of we de prijsstijgingen helemaal goed kunnen maken? Daar kan ik nu nog niets over zeggen. Wel verwacht ik dat we de pensioenen op 1 januari 2023 kunnen verhogen met een hoger percentage dan we in jaren hebben gedaan.’

Indexatiecijfer bekend!

Dit interview vond plaats in oktober toen er nog geen indexatiecijfer bekend was. Rail & OV verhoogt uw pensioen met 13,53% per 1 januari 2023. Lees hier alles over op onze website.

Indexatiecijfer bekend!

Dit interview vond plaats in oktober toen er nog geen indexatiecijfer bekend was. Rail & OV verhoogt uw pensioen met 13,53% per 1 januari 2023.
Lees hier alles over op onze website.