Arjan van Dam (links), Mathilde Luykx en hun collega Eibert ten Hove

Ontzorgen staat voorop

Rail & OV staat klaar voor u én uw werkgever

Nieuwe keuzemogelijkheid

Ontzorgen staat voorop

Rail & OV staat klaar voor u én uw werkgever

Bij Rail & OV doen we er alles aan om u als deelnemer goed voor te lichten over uw pensioen. Maar we hebben nog een ander soort klant: de werkgevers. Ook hen helpen we met veel inzet en plezier verder. Mathilde Luykx (Relatiebeheerder Werkgevers) en Arjan van Dam (Communicatie & Channel Specialist) vertellen er meer over.

Arjan: ‘Wij zijn er om al onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Deelnemers, maar ook onze aangesloten werkgevers. Dat zijn er 80, met vestigingen in het hele land. Net als voor onze deelnemers willen we voor de werkgevers laagdrempelige service bieden. Ons doel: zoveel mogelijk ontzorgen. Natuurlijk moeten ze dingen doen om de pensioenen te regelen, maar dat willen we zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk maken. En natuurlijk komen werknemers ook bij hun ‘baas’ met vragen over hun pensioen – en ook daarin willen zo goed mogelijk ondersteuning bieden.’


Mathilde: ‘Werkgevers weten dat hun medewerkers altijd bij ons terecht kunnen voor informatie over hun pensioen. We hebben onze website, de mijnomgeving (Mijn Rail & OV), de Rail & OV On Tour bus, allerhande workshops voor deelnemers en noem maar op. Daar kan hij zijn medewerkers altijd naar doorverwijzen. Maar echt ideaal is het als de werkgevers en hun HR-mensen weten wanneer hun medewerkers in actie moeten komen voor hun pensioen. Bijvoorbeeld als ze ongehuwd samenwonen – dan moeten ze hun partner bij ons aanmelden. Wij als pensioenfonds wijzen onze deelnemers daar natuurlijk op, maar het helpt enorm als de werkgever dat ook doet.'

Arjan: ‘Wij komen graag op vestigingen langs om voorlichting te geven’

Pensioencursus

Arjan: ‘Wij organiseren regelmatig cursussen waarin we de werkgever of HR-mensen alles vertellen wat ze volgens ons over de pensioenen moeten weten. Daarnaast komen we graag op de vestigingen langs om voorlichting te geven aan de medewerkers. Dat kan over elk gewenst onderwerp. Ook komen we graag met Rail & OV On Tour langs, ons voorlichtingscentrum op wielen. Ik zou tegen werkgevers willen zeggen: maak gebruik van de mogelijkheden die wij bieden. Wij doen het met plezier.’


Online

Mathilde: ‘Tegenwoordig doen we veel online, ook de pensioencursussen voor HR-mensen. Dat is een uitvloeisel van de coronacrisis, toen ‘fysiek’ niet kon. We hebben allemaal gemerkt hoe handig beeldbellen en online bijeenkomsten kunnen zijn. Nu hoeven mensen niet meer van Groningen naar Utrecht te komen voor een cursus. Je ziet ook dat het aantal inschrijvingen daardoor enorm toeneemt. Dus dat houden we erin.’


Arjan: ‘Ook met onze deelnemers blijven we beeldbellen. Hoe makkelijk is het niet om online bij elkaar aan tafel te gaan zitten? Je kunt elkaar aankijken, dingen laten zien – alles wat je in een echt contact kunt, maar gemakkelijker en laagdrempeliger. Toch houden we nadrukkelijk ook de mogelijkheid open voor live gesprekken. We zijn weer gestart met spreekuur bij ons op kantoor. Soms zijn er situaties waarvoor je beter bij elkaar kunt zitten. En sommige mensen kunnen nu eenmaal niet uit de voeten met de computer. Dan blijven wij graag ‘live’ helpen. Daar moet je wel even een afspraak voor maken, want dan kunnen onze pensioenspecialisten zich op het gesprek voorbereiden.’

Mathilde: ‘Wij zijn altijd bezig onze dienstverlening te verbeteren’

Mathilde: ‘Wij zijn voortdurend bezig onze dienstverlening verder te verbeteren. U en uw medewerkers kunt ons daarbij helpen. Wat doen wij goed? Wat kan beter? Van uw feedback leren wij. Daarom vragen wij u bijvoorbeeld de jaarlijkse werkgeversenquête in te vullen. Ook organiseren wij rondetafelgesprekken met deelnemers, zodat we nog beter begrijpen wat u nodig heeft. En we hebben een klantenpanel, waarin u ook van harte welkom bent. Juist ook als u niet bezig bent met uw pensioen.’

Zo ondersteunen we onze aangesloten werkgevers

Wij komen graag langs!

  • We maken de administratieve handelingen voor het pensioen graag zo gemakkelijk mogelijk. We begeleiden de werkgever bij alle administratieve handelingen, zoals de aanlevering van gegevens en premieafdracht. En natuurlijk staan we ook telefonisch klaar voor alle vragen.
  • We komen graag op uw vestiging langs voor uw vragen over de administratieve handelingen of een voorlichtingsbijeenkomst over elk gewenst pensioenonderwerp.
  • We komen ook graag langs met de Rail & OV On Tour, waar deelnemers samen met onze specialisten in een omgebouwde bus naar hun pensioensituatie kunnen kijken.
  • We organiseren online pensioencursussen voor werkgevers en HR-mensen.